Jämför kreditkort Om kreditkort Kreditupplysning och Kreditvärdighet

Oberoende jämförelse av kreditkort online. Vi jämför ca 60 kreditkort!

Kreditupplysning och kreditvärdighet

Kreditupplyning vid kreditansökan

När du ansöker om ett kreditkort, gör kreditgivaren en kreditprövning på dig. Kreditprövningen görs för att säkerställa att du som långivare klarar att betala tillbaka krediten och kostnaderna för den. Enligt konsumentkreditlagen måste en kreditgivare göra denna prövning och får enbart låna ut pengar om ekonomiska förutsättningar finns hos dig som tar upp krediten.

Det finns ett antal bolag i Sverige som har register på samtliga svenska människor och företag över 15 år. I dessa register finns bland annat information om inkomst, upptagna krediter, civilstatus, bostadsinnehav, eventuella skulder hos Kronofogden och om det finns någon betalningsanmärkning. Denna informations integritet är skyddad av kreditupplysningslagen och kan bara begäras ut när det finns ett legitimt behov. Att som bolag ge ut en kredit till en annan privatperson räknas som sådant.

Utöver information om dina aktuella ekonomiska förutsättningar finns också ett betyg, ofta benämnt score, som visar på en skala hur kreditvärdig du är. När det kommer till bolaget UC, som är det kreditupplysningsbolag som kreditkortutgivarna använder sig av, får du en kreditklass; Svag, Mindre bra, Bra, Mycket Bra eller Utmärkt. Hamnar du i de två lägre klasserna kan det bli svårt att få en kreditkortsansökan beviljad.

Informationen i en UC visar även tidigare kreditupplysningar som gjorts på dig genom just UC, sedan ett visst antal år tillbaka. Ju fler upplysningar som gjorts desto mer sänker det din kreditvärdighet, eftersom det visar på att behovet av krediter är stort. Det är också så att ju högre låneskuld du har desto sämre kreditvärdighet har du. I och med dessa faktum kan det också uppstå tillfällen där en kreditupplysning görs och innehåller information från en nyligen gjord kreditupplysning. Om den tidigare upplysningen visar att det ansöktes om ett lån är det inte säkert att detta lån upptagits. Då sänks kreditvärdigheten på felaktiga grunder.

Om du skulle ha problem med att kreditupplysning för ansökan om kreditkort görs via UC finns det andra alternativ till kredit. Exempelvis kan du ansöka om kontokredit eller lån utan UC. En kontokredit är i det närmaste likt ett kreditkort, med en löpande faststämd maxkredit per månad. Skillnaden är att pengarna hamnar på ditt bankkonto och du har inte något speciellt kort kopplat till detta. Även vissa av dessa kreditgivare använder UC, men det är mer vanligt att de använder bolagen Creditsafe eller Bisnode. Informationen i deras kreditupplysningar är i princip densamma som UCs, men de har inte information om tidigare gjorda upplysningar. Detta tar bort problemet beskrivet ovan.